Podarilo sa nám už vyzbierať 23 000 €. ĎAKUJEME priatelia.

 

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na podporu projektov v regióne.

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova 26
902 01 Pezinok
Telefón: +421 905 960 797
IČO: 36070181
DIC: 2021593255

Bankové spojenie
Číslo účtu: 6660281001 / 5600
IBAN: SK71 5600 0000 0066 6028 1001
SWIFT: BIC kód banky KOMASK2X

 

 

Ďakujeme