Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Spoločne posielame dobro ďalej.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady jeho obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 23 rokov sme podporili 963 projektov v sume 270 500 €.

 

Grantové kolá v roku 2019

Uzávierka 1. Grantového kola - do 28. 2. 2019 
Uzávierka 2. Grantového kola -  do 28. 4. 2019  

 

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2019: tu
Štandardná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu
Rozšírená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu 
Pmiová žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu

Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

Podporené projekty v 1. kole 2019:

Festival slovanských tradícií (OZ Pezinská akčná kopa),
Drumfest 2019 (OZ PRD),
Deň otvorených záhrad (OZ Otvorené záhady),
Divadelný festival Kasiopea  (OZ Kasiopea),
Buď vôľa tvoja (Lenka Lennerová),
Dôstojne až do konca (Brat.seniorát ECAV),
Ľudová škola (Cirkev.zbor Kráľová),
Aktívni seniori (JDS MO),
Tradície v našej obci (Obec Jablonec), 
Oživená fontána (PNPP),
Cena Katy Brúderovej (OZ Podobenka).

O podporených projektoch z 2018 

Za  rok 2018 sme vybrali 26 projektov  z celkovo 45 podaných celkovou sumou
v hodnote  8 000 €.  

8000 € poskytnutých nadáciou, realizátori zhodnotili vo forme:
ďalších finančných zdrojov v sume 62 184 €,
nefinančných zdrojov (materiál, služby) v sume 12 370€
a vložili vlastnú dobrovoľnícku prácu v hodnote 34 436 €.

Celkovo sa tak dosiahla hodnota 116 990 €, vložená do 26 projektov.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 14,6 krát. 

O podpore povedali:

PEZINSKÁ LIGA V ORIENTAČNOM BEHU (Pezinok)
"Veľmi dobrá liga, podarilo sa zapojiť ďalšie deti, aby sa hýbali a aj orientovali v priestore, čo výrazne ovplyvňuje ich samostatnosť." OZ Klub orientačného behu SOKOL

OZNAČENIE CYKLOTRASY TRAIL BIELY KRÍŽ (Bratislava)
"Vyskúšali sme si, že sa označenie celej cyklotrasy a realizácia informačných tabúľ dá uskutočniť aj vo vlastnej réžii a za podstatne nižšie finančné vstupy ako objednávkou „na kľúč“." OZ TRAIL

NA DVORE JE NÁM SPOLU DOBRE  (Modra)
"Všetci zúčastnení sa tešia zo zmien, ktoré sú príjemné pre oko a komfortné pre pobyt." 
OZ SABUŽ

RADOSŤ I ÚSPECH Z ORIENTAČNÉHO BEHU (Modra)
"Medzi deťmi je cítiť veľkú radosť z tohto športu i zdravú súťaživosť, ktorá ich poháňa v súťažiach." 
Súkromné centrum voľného času

DYCHOVKY V PREŠI (Pezinok)
"Dychová hudba je krása, tú nesmieme nechať zahynúť!" 
SDH Cajlané

TRADIČNÉ VIANOCE (Modra)
"Sme radi, že do DFS každoročne prichádzajú nové deti. Práca s deťmi je náročná, ale výsledné pásma a emócie, ktoré deti dokážu preniesť na divákov sú zadosťučinením za celoročnú prácu. Celkovú atmosféru vystúpenia dotvárajú krásne kroje, rekvizity, inštalácia na pódiu, hudobný či audiovizuálny doprovod." DFS Magdalénka

DRUMFEST SLOVAKIA 2018 (Pezinok)
"Absolútny súzvuk medzi vystupujúcimi a návštevníkmi s pozitívnymi referenciami v odborných i laických kruhoch." OZ PRD

BLUES FOLK FESTIVAL KRÁĽOVÁ 2018 (Modra-Kráľová)
"Vynikajúca atmosféra, skvelé publikum, radosť všetkých." Nadácia pre človeka v núdzi

KULTÚRNA PAMÄŤ V ZELENOM LESE
(Modra-Kráľová)
"Všetci sa rozchádzali plní dojmov, so srdečnými prianiami a s poďakovaním. My organizátori s odhodlaním pokračovať naďalej." OZ Poľné ľalie

PAVOL ŠIMA-JURIČEK - MONOGRAFIA (Modra) 
"Bola to príjemná skúsenosť." Pavol Šima-Juriček

SPEV NÁS SPÁJA (Modra)
"Koncert mal nezameniteľnú jedinečnú atmosféru. Všetci prítomní sa cítili veľmi dobre, zotrvali v debate pred kostolom neskoro do noci." Bratislavský seniorát ECAV

OTVORENÉ DVERE (Modra)
"Projekt je náročný na čas, energiu, financie, lebo sa jedná o historický objekt. Zásahy volíme citlivo po komunikácií s odborníkmi a hľadáme najefektívnejšie riešenie. Teší nás každý krok vpred." Cirkevný zbor ECAV

SPEVOM K SRDCIAM (Pezinok)
"Pre nás je dôležitý  pocit  šťastia, spolupatričnosti a radosti zo života.  Pocit, že ešte nie sme zrelí na odpis, že naše spievanie prináša energiu nielen nám, ale všetkým našim poslucháčom."  OZ Radosť

DIVADELNÝ FESTIVAL KASIOPEA (Budmerice)
"Festival si vyžadoval vysoký počet hodín na jeho organizáciu. Návštevnosť bola približne 4000 ľudí. Dôležité je si udržať aj dobré vzťahy s partnerskými súbormi, ktoré sú na dobrej úrovni." OZ Kasiopea

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK (Vajnory)
"Organizovať podujatie, pri ktorom sa ľudia dokážu odreagovať, zabaviť, vychutnávať si krásu ľudových piesní, tancov, umenia, či obdivovať zručnosť a výtvarné umenie ľudových umelcov, má pre kultúrny život obce a regiónu veľký význam." OZ Podobenka z Vajnor

SVETLO PRE KRÁĽOVÚ (Modra - Kráľová) 
"Ľuďom sme dali príležitosť na stretnutia, spoločné stíšenie sa v predvianočnom zhone. Pripravili bulletin s prvou Kraľovanskou koledou, ktorú pre nás napísal náš obyvateľ Jožko Trtol a zhudobnili ju naši rodáci Jarko Liberčan a Janko Petrík." Božena Uherčíková

ŠTYRISTOFKA – OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 10.ROKOCH (Modra), "Hra - rekonštrukcia historickej udalosti svojho času veľmi pozitívne rezonovala v modranskej spoločnosti. Vnesie medzi divákov humor, dobrú náladu, oživenie modranského nárečia, veselé spevy a optimistický pohľad na svet i vlastnú históriu." OZ Modranské kráľovské divadlo

KNIHA O HISTORICKÝCH OSOBNOSTIACH MESTA (Svätý Jur)
"Prvý krát vzniká publikácia, ktorá osobnosti mesta predstavuje atraktívnym spôsobom, formou medailónov, aj s autorskými ilustráciami. Súčasne  sme radi, že sme mohli dať ďalší priestor na tvorbu Viole Almássyovej. Je to vo Svätom Jure veľmi obľúbená autorka a sme presvedčení, že aj Zlatý strapec bude mať u čitateľov úspech." OZ Academia Istropolitana Nova

DETI MAĽUJÚ ORNAMENTY (Vajnory)
"Bolo to nádherné. Deti sa spontánne zapájali a vymýšľali nové hry a súťaže. Spievalo a tancovalo sa až do večera." OZ Tatrín

MEDOBRANIE VO VINOSADSKEJ RODOVEJ ALEJI (Vinosady)
"Projekt ťahá ľudí von do prírody, zvyšuje povedomie o ochrane nášho prírodného prostredia, včely medonosnej a potreby zmeny nášho správania. Počas prednášok vo včelnici a prehliadok úľov so včelárom sa naučili veľa odborných  vedomostí zo života včiel, ako pracovať s tavičkou vosku, ako vyrobiť sviečku, ako spracovať propolis, ako funguje úľ – medná krava, kto boli brtníci a ako sa vyvíjalo včelárstvo na Slovensku. Svojimi edukačnými aktivitami a zážitkami, ktoré poskytuje vytvára dlhodobú pamäťovú stopu a vzťah účastníkov k prírode." OZ Dlhovekosť 

CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL (Pezinok)
"Sme veľmi radi, že sme priniesli pre Pezinčanov niečo nové, čo ešte v Pezinku nebolo a pravdepodobne ani tak skoro nebude. Ľudia mohli vidieť a zistiť, ako sa robí 3D fotografia, čo to obnáša a ako to vyzerá. 3D fotka sa nedá opísať slovami a ani fotkami. Človek to musí vidieť. Viacerým divákom sa podujatie veľmi páčilo a pýtali sa množstvo otázok v diskusii." OZ Cestou necestou


NÁUČNÁ ZÁHRADA LIEČIVÝCH RASTLÍN (Modra)
"Účastníci projektu zažili chvíle, pri ktorých mnohí prekonali samých seba a prekročili svoju „komfortnú zónu“. Získané zručnosti využijú v budúcnosti. Z projektu Náučná záhrada liečivých rastlín máme veľmi dobrý pocit, aj vďaka spolupráci s Nadáciou REVIA, ktorá nám bola pri realizácii a tvorbe projektu nápomocná." OZ Rodičovská rada pri Gymnáziu Karola Štúra Modra


REVITALIZÁCIA KRUHOVÉHO OBJAZDU (Pezinok)
"Sme hrdí, že sme to dokázali." KN OAPK


OTVORENÉ ZÁHRADY MODRA 2018 (Modra)
"Vydarený ročník s nesmierne výnimočnými majiteľmi 20 záhrad, ktorí starostlivo  pripravili záhrady, program v nich, ako aj občerstvenie. Návštevnosť prevýšila očakávania. Môžeme byť inšpiráciou pre vznik iných projektov komunitného charakteru." OZ Otvorené záhrady


REVITALIZÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY (Modra)

"Táto revitalizovaná plocha má ukázať na to, že podobné miesta v meste a okolí sa nesmú stať čiernou skládkou. Sme radi a teší nás, že sme mohli toto realizovať aj vďaka príspevku od Nadácie REVIA. Zdvihlo to povedomie občanov o dôležitosti aktivít občianskeho sektora." OZ Permavia

 

 

Partneri

 

Ďakujeme