KOMUNITNÁ AKADÉMA ZÁŽITKOV A SKÚSENOSTÍ
Úspešne sme zakončili sériu akadémií: Akadémia kulinárstva, Akadémia maľovania, Akadémia Hudobné hry, Akadémia Buď fit!, Akadémia šikovné ruky. V prípade, že sa chcete zúčastniť ďalčších akadémiíí, napíšte nám na revia@revia.sk, tel. 0905 960 797. 

Oslavujeme! Už 17 rokov podporujeme Vás a Vaše okolie!

„Nadácia REVIA 17 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné, k vzájomnej pomoci. Aj malý skutok či zmena každý deň, môže časom prerásť do väčšej pomoci a veľkých zmien. Dobré skutky odrážajú našu úctu k druhým. Všetko, čo urobíme pre druhých, sa nám vráti.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.

Ďalšie eurá na podporu zaujímavých aktivít

Grantová komisia nadácie REVIA určila na svojom zasadnutí 28. októbra 2010 ďalšie nápady obyvateľov z Pezinka a okolitých obcí, ktorými chcú obzvláštniť či zlepšiť nielen svoj život. V treťom grantovom kole vyčlenila na realizáciu siedmich rozmanitých myšlienok 2007 eur.
Jedným z podporených nápadov je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Doľanoch, pôvodne vybudovanej v 50-tych rokoch minulého storočia. Okrem toho sa mladí ľudia využívajúci Centrum voľného času v Pezinku už v blízkom čase môžu tešiť na obnovenú čajovňu, v ktorej sa budú môcť stretávať, angažovať či rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti v tvorivom prostredí. Tvorivosti hranice nekladie ani Psychiatrická nemocnica P. Pinela. Svojim súčasným aj bývalým pacientom umožní vyskúšať si umenie drotárov a práce s hlinou v tzv. ergoterapeutických dielňach. Občianske združenie Dotyk, združujúce psychosociálne postihnuté osoby, vďaka podpore nadácie REVIA pripravuje pre svojich členov zaujímavé klubové a mimoklubové aktivity. Klubovňa 61. zboru skautov - Modrý oblak z Pezinka sa stane dejiskom kreatívnych popoludní s tvorivými dielňami podporujúcimi rozvíjanie zručností či tvorivosti mladých ľudí. O svoje skúsenosti s čarom a tajomstvom fyziky sa Tatiana Sroková podelí s mladými ľuďmi, u ktorých sa pokúsi vyvolať chuť pátrať po príčinách rôznych javov, vyskúšať si, ako veci fungujú a prezentovať zistené výsledky v prírodovednom vzdelávacom projekte Vyskúšaj si to sám. Vďaka obrazovej publikácii Pezinské motívy z dielne pracovníkov Mestského múzea v Pezinku si budú môcť záujemcovia prezrieť Pezinok zo 60-tych rokov 20.storočia.

Ak aj Vy máte myšlienky a nápady na realizáciu zaujímavých podujatí či činností v roku 2011, kontaktujte kanceláriu nadácie.

Tešíme sa na vaše nápady.
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia.

Zoznam projektov podporených v grantových kolách roka 2010 nájdete tu www.revia.sk/nase-aktivity/podporene-projekty.