KOMUNITNÁ AKADÉMA ZÁŽITKOV A SKÚSENOSTÍ
Úspešne sme zakončili sériu akadémií: Akadémia kulinárstva, Akadémia maľovania, Akadémia Hudobné hry, Akadémia Buď fit!, Akadémia šikovné ruky. V prípade, že sa chcete zúčastniť ďalčších akadémiíí, napíšte nám na revia@revia.sk, tel. 0905 960 797. 

Oslavujeme! Už 17 rokov podporujeme Vás a Vaše okolie!

„Nadácia REVIA 17 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné, k vzájomnej pomoci. Aj malý skutok či zmena každý deň, môže časom prerásť do väčšej pomoci a veľkých zmien. Dobré skutky odrážajú našu úctu k druhým. Všetko, čo urobíme pre druhých, sa nám vráti.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.

Za čistejší Pezinok

Ekokampaň „Za čistejší Pezinok“

Ekologická kampaň podporená grantom z Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorej zámerom bolo upriamiť pozornosť ľudí na potrebu zaujímať sa o životné prostredie. Iniciátorom kampane bolo mesto Pezinok a nadácia REVIA sa stala jeho hlavným partnerom. Do projektu sa zapojili školy, miestne MVO a iné organizácie (Centrum voľného času, Malokarpatské osvetové stredisko...), médiá a podnikateľské subjekty. Kampaň trvala od septembra 2002 až do júna 2003. Jej súčasťou boli rôzne komunitné aktivity (súťaž v separovaní odpadu, listy školákov rodičom o predstave krajšieho prostredia, zviditeľňovanie pozitívnych príkladov ekologického narábania s odpadmi a pod.) zamerané na zvýšenie informovanosti všetkých vekových generácií o problémoch a starostiach životného prostredia, ako aj o možnostiach, ako osobne prispieť k jeho ochrane.