KOMUNITNÁ AKADÉMA ZÁŽITKOV A SKÚSENOSTÍ
Úspešne sme zakončili sériu akadémií: Akadémia kulinárstva, Akadémia maľovania, Akadémia Hudobné hry, Akadémia Buď fit!, Akadémia šikovné ruky. V prípade, že sa chcete zúčastniť ďalčších akadémiíí, napíšte nám na revia@revia.sk, tel. 0905 960 797. 

Oslavujeme! Už 17 rokov podporujeme Vás a Vaše okolie!

„Nadácia REVIA 17 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné, k vzájomnej pomoci. Aj malý skutok či zmena každý deň, môže časom prerásť do väčšej pomoci a veľkých zmien. Dobré skutky odrážajú našu úctu k druhým. Všetko, čo urobíme pre druhých, sa nám vráti.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.

ZAPOJTE SA AJ VY !

V Šenkviciach môže čoskoro vyrásť nové detské ihrisko Chcete, aby sa vaše deti konečne mohli hrať na novom ihrisku? Túžite zároveň po mieste, kde by ste si mohli oddýchnuť i vy? Pridajte sa a pomôžte pri vybudovaní nového detského ihriska za ZŠ na Vinohradskej ulici, vedľa nového multifunkčného areálu. Občianske združenie Adamkovo – centrum detí si dalo za cieľ vybudovať detské ihrisko v Šenkviciach. Vďaka finančnému príspevku 1 000 € od Konta Orange, v spolupráci s Obecným úradom v Šenkviciach a Malokarpatskou komunitnou nadáciou REVIA môže už tento rok začať jeho výstavba.

Ihrisko bude vybavené chodníkom farebne pripomínajúcim miesto na hranie kolkov a tzv. škôliek, lavičkami, pieskoviskom, hojdačkami, dreveným domčekom, altánkom i šmýkačkami, kde si budú môcť oddýchnuť nielen deti, ale aj dospelí. Altánok bude tiež určený na vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne. Nadácia REVIA vytvorila samostatný nadačný fond s názvom Poď sa hrať, kam poputujú všetky získané finančné prostriedky na realizáciu ihriska. Pokiaľ vám záleží na tom, aby vaše deti mohli čo najskôr tráviť svoj voľný čas v peknom, čistom a bezpečnom prostredí, prispejte i vy ľubovoľnou sumou do uvedeného fondu. Pomôžete tak získať dostatok financií na to, aby už tento rok bola hotová prvá časť detského ihriska. FOND POĎ SA HRAŤ 6660281001 / 5600, variabilný symbol 333 2660740003 / 1100, variabilný symbol 333. Pomôcť môžete i nefinančne, poskytnutím vhodného materiálu, či inými službami. Rovnako uvítame i vaše návrhy, ako by mohlo detské ihrisko vyzerať. Chceme, aby nové ihrisko spĺňalo predstavy a potreby väčšiny obyvateľov Šenkvíc, ktorým má slúžiť. Bližšie informácie získate u pani Jany Kadlečíkovej na telefónnom čísle 0905 751 408 a Drahoslavy Finkovej 0905 960 797, alebo e-mailovej adrese jkadlecikova@gmail.com, revia@revia.sk. Ďakujeme Vám za Vaše finančné príspevky a ochotu pomôcť. REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia