KOMUNITNÁ AKADÉMA ZÁŽITKOV A SKÚSENOSTÍ
Úspešne sme zakončili sériu akadémií: Akadémia kulinárstva, Akadémia maľovania, Akadémia Hudobné hry, Akadémia Buď fit!, Akadémia šikovné ruky. V prípade, že sa chcete zúčastniť ďalčších akadémiíí, napíšte nám na revia@revia.sk, tel. 0905 960 797. 

Oslavujeme! Už 17 rokov podporujeme Vás a Vaše okolie!

„Nadácia REVIA 17 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné, k vzájomnej pomoci. Aj malý skutok či zmena každý deň, môže časom prerásť do väčšej pomoci a veľkých zmien. Dobré skutky odrážajú našu úctu k druhým. Všetko, čo urobíme pre druhých, sa nám vráti.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.

Ako sú využité 2% prostredníctvom REVIE

V roku 2009 REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia získala z 2 % daní sumu 64 465 €. Použitá bude do konca roka 2010. Suma 208 327 € získaná z 2% daní v roku 2008 nadáciou bola použitá na tri rôzne účely: na dobrovoľnícke projekty obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
 
1 | Grantový program nadácie
Podporil aktivity športových klubov, centier voľného času, festivaly, koncerty, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnených spoluobčanov, zachovanie folklórnych tradícií ...
 
2 | Projekty podľa želaní darcov
Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia 2% daní.
 
3 | Inštitucionálne zabezpečenie organizácie
Skvelé výsledky za rok 2009 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.
 

 

Počas 8 rokov fungovania asignácie % daní mnohí takto prispeli na rozvoj malokarpatského regiónu celkovou sumou 468 867 €.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a prostredníctvom nadácie REVIA prispeli k zlepšeniu života na lokálnej úrovni v regióne, a teda života každého z nás.